Måleriarbeten med kvalitet
Ring KN Måleri: 0708 - 666 197

KN Måleri Göteborg Kungälv

Bilder från utförda och pågående måleriprojekt

Klicka för större bilder och mer information

Nedan några bilder från olika typer av måleriprojekt vi arbetat med.

Tidigare måleriuppdrag:

Västfastigheter:
Beställare PEAB

Väderbodarnas Förskola:
Beställare CD Bygg

Salsavägens Förskola:
Beställare CD Bygg

Björlandaskolan:
Beställare CD Bygg

Universeum Göteborg